Σεμινάριo Ακουστικής Εκπαίδευσης 2017  Πληροφορίες στο www.auth.gr/news/conferences/21128

Χώρος ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ (κόκκινο κτίριο) 3ης Σεπτεμβρίου Αμφιθέατρο Ι

Προσέλευση 9.00 πμ   Σεμιναριακή εκπαίδευση  10.00-17.00

Σύνδεση ερευνητικών δεδομένων με καθημερινή κλινική πράξη στο τι σημαίνει ακούω.

Βασικές αρχές ακουστικής αντίληψης: Όταν η διάγνωση είναι φυσιολογική ακοή, υπάρχει περίπτωση το άτομο να δυσκολεύεται να ακούσει σε δύσκολες ακουστικές συνθήκες (θόρυβος, ανταγωνιστικά ηχητικά ερεθίσματα μουσικής ή ομιλίας);

Μέθοδοι εξέτασεις ακοής: Ποιες οι δυνατότητες εξέτασεις ανά ηλικία και νοητικό επίπεδο;

Ακουστική επεξεργασία: Ποιές οι δυσκολίες του ατόμου με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) στην καθημερινότητα του. Πως θα τεθεί η υποψία ύπαρξης ΔΑΕ;

Γνωστικές λειτουργίες & Ακουστική επεξεργασία: Πολλές φορές η διαταραχή της ακουστικής επεξεργασίας θεωρείται ως πρόβλημα του ατόμου να επεξεργαστεί γρήγορα ακουστικά ερεθίσματα. Αυτό είναι η μοναδική εκδήλωση;

Workshop Ακουστικής Εκπαίδευσης: Η εξάσκηση της ακουστικής επεξεργασίας/αντίληψης έχει διαφορετικά αποτελέσματα όταν τηρούνται κάποιοι βασικές κανόνες και είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τα ελλείμματα του παιδιού. Λύσεις που χορηγούν την ίδια σειρά ασκήσεων σε όλα τα παιδιά δεν προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα λειτουργήσουν ως εξεταζόμενοι για να βιώσουν όλους τους τύπους ακουστικών ασκήσεων, που θα μπορούν στην συνέχεια να εφαρμόσουν στα παιδιά και τους ενήλικες με διεγνωσμένη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας.

Συνύπαρξη ΔΑΕ με άλλες διαταραχές:   

Αυτισμός: Πως ακούει το παιδί που είναι διεγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού; Τι μπορεί να προσφέρει η διάγνωση ΔΑΕ στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση;

Δυσλεξία: 1 στα 4 παιδιά που αναζητούν βοήθεια για μαθησιακά προβλήματα στην Ελλάδα έχουν ΔΑΕ για την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και όχι απλά να τους προσφέρουμε την προφορική εξέταση ως βοήθεια στο σχολείο.

Φωνολογική διαταραχή: Αρκεί η διαβεβαίωση του γονέα ή του παιδιάτρου ότι το παιδί έχει φυσιολογική ακοή; Πραγματικά περιστατικά σε ελληνικό πληθυσμό δείχνουν πως απαιτείται εξέταση ακουστικής επεξεργασίας.

Γλωσσικά προβλήματα ή προβλήματα προφορικού λόγου: Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος ακοής και ακουστικής επεξεργασίας είναι καθοριστικής σημασίας. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ανάδειξης αδιάγνωστης μονόπλευρης βαρηκοίας, μικρού βαθμού αμφοτερόπλευρης βαρηκοίας, ακουστικής νευροπάθειας, διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας. Οι διαταραχές αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την βέλτιστη αντιμετώπιση από τον θεραπευτή.

Πλαστικότητα του ακουστικού συστήματος: με ποιους τρόπους επιτρέπει την βελτίωση της ακουστικής επεξεργασίας, τι επιπτώσεις υπάρχουν σε έλλειψη παρέμβασης.

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Δυνατότητα ενσωμάτωσης ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης στις θεραπευτικές συνεδρίες που διεξάγουν οι συμμετέχοντες

 

Οι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας σε σχέση με τα ταξινομικά συστήματα

ICD-10 Central Auditory Processing Disorder κωδικός Η93.25