Γενικές Πληροφορίες

Τα σεμινάρια για την κατανόηση της ακουστικής επεξεργασίας και την σημασία της στις μαθησιακές και επικοινωνιακές ικανότητες παιδιών και ενηλίκων διεξάγονται από το 2012 μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Από το 2018 το πρόγραμμα αναβαθμίστηκε σε προχωρημένο πρόγραμμα πρακτικής ανίχνευσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) το οποίο εκτείνεται σε όλο το έτος με 34 ώρες πρακτικής εφαρμογής και 6 ώρες θεωρίας (σύνολο 40 ωρών εκπαίδευσης) στα πλαίσια δια ζώσης εκπαίδευσης και επιπλέον 60 ωρών πρακτικής εφαρμογής δοκιμασιών και ασκήσεων από τους συμμετέχοντες στο δικό τους χώρο (Σύνολο 100 ωρών εκπαίδευσης).

Το 2020 λόγω της πανδημίας του COVID-19 το πρόγραμμα διενεργήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά. Από το 2021 ξεκίνησε το νέο ευέλικτο διαδικτυακό (online πρόγραμμα) ΔΑΕ με την ίδια δομή του ετήσιου προγράμματος (όπως αυτό ξεκίνησε το 2018), αλλά εμπλουτισμένο με νέες γνώσεις και εκπαιδευτική μεθοδολογία και με έμφαση στον έλεγχο της γνώσης και την αλληλεπίδραση διαφόρων ειδικοτήτων από την άνεση του δικού τους χώρου και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη.


Στόχοι

Ανίχνευση της ύπαρξης ΔΑΕ με συγκεκριμένα εργαλεία που θα δοθούν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η απόκτηση της γνώσης του ορθού τρόπου εφαρμογής της εξατομικευμένης ακουστικής εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση των περιορισμών της κλασσικής εξέτασης ακοής (ακουόγραμμα, ακουστικά προκλητά δυναμικά).

Ενημέρωση από την Ελληνική Ομάδα ΔΑΕ

Υπεύθυνοι:

  • Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής, Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου Βιογραφικό
  • Ωτορινολαρυγγολόγος-Ειδικός Παιδοακουολόγος, Νικόλαος Ελευθεριάδης Βιογραφικό
  • Το νέο ευέλικτο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΑΕ (online πρόγραμμα) ξεκίνησε από το 2021 και παρουσιάζεται εδώ.


    Πιστοποιητικό παρακολούθησης

    Δυνατότητα ανεξάρτητης ανίχνευσης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας καθώς και ενσωμάτωσης ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης.

    Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας ICD-10 Central Auditory Processing Disorder κωδικός Η93.25